Hamka dalam membahaskan Wihdatul Wujud yang sampai ke alam Malayonesia oleh Hamzah Fanshuri dan anak muridnya; Syamsuddin Sumatrani pada kurun ke-17 bahawa fahaman ini adalah bertentangan dan terlari daripada landasan aqidah Islam (al-Quran, Sunnah dan imam berempat). [1]

Hamka menyimpulkan bahawa Wihdatul Wujud; Iaitu bahawa seluruh yang ada itu hanya satu jua adanya; Dia Allah dan alam ini bayang-bayangnya. Lenyap Allah barulah lenyap alam. [2]

Hamka mempertikaikan kefahaman Wihdatul Wujud ini berdasarkan beberapa antaranya :

1) Berdasarkan kepada sebuah syair al-Hallaj :

رائت ربئ ئوما فئ قلبي (ra aita rabbi yauman fii qalbi)
فقلتو من انت قال انت (faqultu man anta qala anta)

"Pada suatu hari aku lihat Tuhanku dalam hatiku; 
Lalu aku bertanya; "Siapa engkau?" Dia menjawab; "Engkau!" [3]

2) Berdasarkan pangkal perkataan mereka (rujuk kepada faham Wihdatul Wujud) "Al 'aabidu wa ma'buduudu waahidun" (yang menyembah dengan yang disembah adalah satu jua). 

Kemudian secara deduktif (mantik) Hamka cuba membuktikan kefahaman Wihdatul Wujud ini dengan memanjangkan kepada kalimat "La ilaaha illal-lah". Terdapat tingkat yang kedua selepas kalimat ini yakni; "La masyhuuda illal-Lah" (tidak ada yang disaksikan melainkan Allah). Lapisan ketiga; "Laa mahbuuba illal-Lah" (Tidak ada yang dicintai melainkan Allah). Lapisan keempat; "Laa maujuuda illal-Lah" (Tidak ada yang ada, melainkan Allah). Dan lapisan kelima; "Laa anaa illa huwa" (Tidak ada aku, melainkan Dia) [4]. Inilah yang diungkap dengan syair Hallaj di atas.

Ramai tokoh tasawuf yang mempunyai faham seperti ini antaranya Ibnu Arabi, Syeikh Syamsuddin al-Wali, Fariduddin at-Tharr dan Ibnu Tufail. Saya membaca karangan at-Tharr; Mantiq at-Thoir dan Ibnu Tufail; Hayy Ibnu Yaqdzon dan saya berpendapat bahawa bukanlah bermaksud dia ingin menyatakan bahawa dirinya itu Tuhan atau segala-galanya adalah Tuhan. Sebaliknya maksud diri ini adalah bayang-bayang Allah atau apa sahaja adalah Tuhan itu dalam erti kata bahawa lihatlah semua ini; Inilah ciptaan Tuhan, tanpa Tuhan tiadalah kita. Juga memahamilah diri sendiri nescaya akan memahami makna keTuhanan dan kebesarannya. Bahkan diri ini tiada apa-apa melainkan dengan daya upaya Allah.

Sekiranya kita membaca Tasauf Moden atau kajian berkaitan pentakrifan tasawuf oleh Hamka nescaya kita akan faham bahawa Hamka menolak sufi yang berbentuk seperti Wihdatul Wujud dan yang mengasingkan diri daripada masyarakat (politik khususnya). Saya juga menyangkal sufi yang ber-uzlah tetapi saya masih menerima dan cuba mendalami faham Wihdatul Wujud kerana dia memberikan sinar 'nirvana'. Nirvana sememangnya dalam Sikh adalah bersatu dengan Tuhan tetapi yang saya ingin takrifkan bahawa ianya adalah mencapai tahap; duduk bersama dengan Allah tanpa meminta apa-apa (ikhlas).

Duduk itu sendiri bukanlah bermaksud duduk tetapi menggunakan faham pentakwilan yang membawa dalam ruang ruhani ini kembali dan merenungi keEsaan Allah dan kebesaran-Nya. 

Rujukan :

[1] Hamka, Membahas Kemusykilan Agama, Pustaka Dini, (2009), hlm 30.
[2] ibid, hlm 35
[3] ibid, hlm 36
[4] ibid, hlm 35


Ads 468x60px

Featured Posts