Sistem pendidikan mestilah memainkan peranan yang penting disamping sistem-sistem negara yang lain. Sistem pendidikan bukan saja mengajar ilmu pengetahuan tetapi mestilah juga menciptakan keadaan mental yang bersesuaian dengan masyarakat negara ini. Ianya hendaklah menuju ke arah membentuk satu ‘Bangsa’ di mana setiap seorang dapat melepaskan diri daripada belenggu dan pergeseran akibat tuntutan-tuntutan kaum¹.” Mahmod Kitom

Pada tahun 1968, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) telah menganjurkan Simposium Dasar Pelajaran Kebangsaan. Di sini beberapa kertas kerja telah dibentangkan dan akibat daripadanya telah banyak hasil perbincangan simposium tersebut yang memberi kesan kepada pembangunan pendidikan dalam negara. Pendidikan merupakan sesuatu yang luhur kerana ia (pendidikan) bisa menjadi agen perpaduan pelbagai kaum khususnya di Malaysia tanpa pemaksaan bahkan dengan rela hati. 

Antara kertas kerja yang penting adalah ‘Pendidekan dan Pembangunan Negara’ oleh Allahyarham Prof. Emeritus Tan Sri Awang Had Salleh. Beliau meletakkan asas sesebuah negara adalah tanah dan orang². Lanjutnya, Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang pengenalan tanah-nya mendahului pengenalan orang-nya. Dimana Malaysia telah mencapai kemerdekaan tetapi masih dalam proses pembinaan sebuah negara ‘Bangsa’.  Terdapat juga negara yang mencapai tahap pengenalan orang mendahului pengenalan tanah seperti Israel dan yang mencapai pengenalan tanah dan orang secara bersama seperti Indonesia.

Malaysia dalam fasa pembinaan orang bagi membina sebuah negara bangsa memerlukan sistem pendidikan yang bersifat merentasi kaum dalam pelbagai aspek. Awang Had Salleh menyarankan pendidikan perlu digerakkan ke arah pembentukan peribadi kanak-kanak perseorangan sesuai dengan masyarakat demokrasi, pembentukan satu bangsa yang terdiri daripada berbagai kaum yang masing-masing dapat melepaskan diri daripada belenggu prasangka pergeseran kaum, dan pembekalan tenaga manusia untuk kemajuan ekonomi negara³.

Saya berpendapat bahawa setelah 46 tahun simposium ini dan Seminar Pendidikan di Malaysia 1968 diadakan, 58 tahun Penyata Razak 1956 diwujudkan dan 54 tahun Penyata Rahman Talib dipersetujui, rakyat Malaysia terbahagi kepada tiga golongan jenis masyarakat. Yang pertama tidak peduli akan perihal yang berlaku di persekitarannya dan hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kedua adalah golongan yang sederhana sifatnya dimana boleh berkongsi dan bertolak ansur antara kaum. Ketiga adalah ekstremis atau pelampau yang suka mengambil kesempatan apabila timbul isu melibatkan perselisihan kaum dan agama.

Saya menulis Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960, Seminar Pendidikan di Malaysia 1968 dan Simposium Dasar Pelajaran Kebangsaan 1968 kerana keempat-empat perkara ini adalah merupakan antara usaha terawal untuk membangunkan sistem pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Keempat-empat ini jugalah yang telah melahirkan tiga jenis golongan masyarakat seperti saya nyatakan tadi. Dimana golongan yang pertama dan ketiga adalah reaksi negatif dan golongan kedua adalah reaksi positif daripada tujuan asal sistem pendidikan yang dibina.

Bagi golongan pertama mereka biasanya adalah individu yang lebih cenderung untuk menguruskan hal-hal peribadi dan keluarga tanpa berminat untuk berpartisipasi dengan masyarakat dan negara. Mereka hanya berminat melakukan rutin harian dan hanya akan tergadah apabila sesuatu perkara terkena kepada diri sendiri atau keluarga. Golongan ini tidaklah berbahaya berbanding golongan ketiga iaitu ekstremis kerana golongan ini tidak sibuk mencari masalah dengan pihak lain.

Prof. Dr. Yusuf Qardawi menggariskan enam ciri-ciri ekstremis iaitu fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat orang lain, mewajibkan sesuatu kepada menusia sesuatu yang tidak diwajibkan Allah kepada mereka, memperberatkan yang tidak kena pada tempatnya, sikap kasar dan keras, buruk sangka terhadap manusia dan terjerumus ke dalam jurang pengkafiran⁴. Kebiasaannya di Malaysia pada hari ini kita boleh lihat bagaimana ciri-ciri di atas secara jelas berlaku di sekeliling kita.

Timbul persoalan adakah mereka yang berpegang secara kuat dan serius kepada kepercayaan mereka adalah seorang ekstremis. Selagi mereka berpegang kepada kepercayaan sendiri tanpa memaksa orang lain menerima dan meninggalkan kepercayaan tersebut tidaklah boleh dianggap sebagai ekstremis. Melainkan dia merasakan selain daripada dia (atau gurunya) adalah salah dan semua perlu mengikuti pandangannya maka itu adalah ekstremis.

Golongan yang kedua adalah golongan yang diidam-idamkan oleh sistem pendidikan yang sebenarnya. Tanpa mengira kaum, setiap individu cuba membina sebuah masyarakat dan negara yang penuh dengan keharmonian dan kesaksamaan. Saya perlu bersetuju apabila Mahmod Kitom menyatakan bahawa sistem pendidikan perlulah membentuk satu ‘Bangsa’ di mana setiap seorang dapat melepaskan diri daripada belenggu dan pergeseran akibat tuntutan-tuntutan kaum. Bahkan saya menambah perlu adanya hak sama rata antara rakyat khususnya dari sudut kewarganegaraan.

Dr. Jasser Auda semasa memberikan ucapan peluncuran buku terjemahan Mudahnya Maqasid Syariah di UNITEN pada 30 Mei 2014 tempoh hari menyatakan bahawa isu kalimah Allah di Malaysia ini hanya isu yang terpencil dari mata pandangannya. Banyak isu yang lebih besar perlu diberikan perhatian seperti kemiskinan, kesihatan awam dan kewarganegaraan.  Dalam isu kewarganegaraan tidak perlu lagi ada warganegara kelas pertama atau kelas kedua tetapi semuanya perlu sama rata. Dalam konteks Malaysia samada Melayu, Cina, India atau apa sahaja kaum, yang lahir dan hidup berpuluh tahun bersama, sewajarnya perlu diberikan hak yang sama rata tanpa perlu ada mana-mana kaum berada di atas kaum yang lain.  

Dasar pendidikan yang dijalankan di Malaysia ini masih memerlukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Kualiti pendidikan yang diidamkan masih belum mampu untuk dicapai. Kondisi demokrasi dan perhubungan kaum masih boleh dipersoalkan akan kemurniannya. Kita memerlukan lebih ramai orang dalam tanah Malaysia ini terus berfikir secara rasional dan bersangka baik antara satu sama lain. Melihat bahawa dasar-dasar yang pernah dilaksanakan sebelum ini sebagai sesuatu yang fleksibel dan bukan statik (tetap) melalui konsep demokrasi yang luhur.

[1] Mahmod Kitom dalam pendahuluan buku Dasar Pendidekan Di-Malaysia: Apa PBMUM dan PKPIM Persoalkan (1969).

[2] Kertas kerja Awang Had Salleh bertajuk Pendidekan dan Pembangunan Negara (1968). Disusun dalam buku Dasar Pendidekan Di-Malaysia: Apa PBMUM dan PKPIM Persoalkan (1969), hal. 17.

[3] Ibid., hal. 19. 


[4] Yusuf Qardawi, Islam ‘Ekstrem’ Suatu Analisis dan Cabaran Terhadap Kebangkitan Islam (2002). Percetakan Putrajaya Sdn. Bhd., hal. 13-28.

* Penulisan ini telah diterbitkan di surat khabar Roketkini bagi bulan September 2014. 


One Comment

ku hariz farhan berkata...

Pendidikan adalah salah satu senjata yang ampuh dalam membentuk keperibadian seseorang.malah Nabi S.A.W tegaskan,setiap anak yang lahir itu fitrah maka ibu bapalah yang akan mencorakkanya.

Ads 468x60px

Featured Posts