Sebuah lagu yang diubahsuai ke dalam Bahasa Melayu oleh Sharifah Aini dan dinyanyikan oleh kumpulan Carefree. Lagu yang mengajak bersama merenung di manakah kedudukan kedua ibu bapa pada kita. Setelah diberikan didikan dan kasih sayang di manakah kita tempatkan mereka. Perdengarkan lagu ini.

 

Lagu asal didendangkan oleh Freddie Aguilar, berasal daripada Philipina. Lagu yang sangat menyentuh jiwa buat insan yang bergelar anak. 


Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah telah menukirkan tanggungjawab seorang anak ke atas kedua ibu bapanya. Saya memetik tulisan semula oleh Syiekh Abdul Shamad Falimbhani dalam kitab Hidayatus Salikin membicarakan soal adab terhadap ibu bapa.

Pertama, bahawa mendengar dan mengikut akan segala perkataan ibu bapanya itu dan segala yang disuruh oleh ibu bapanya itu wajib ia menerima akan dia dan haram menyalahi akan dia. Dan segala yang ditegahkannya itu wajib menjauhkan akan dia.

Kedua, Hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapanya itu kerana menta'zimkan atau memuliakan akan dia.

Ketiga, bahawa jangan berjalan di hadapan ibu bapanya itu.

Keempat, Jangan ia mengangkat suaranya atas suara ibu bapanya itu.

Kelima, Apabila memanggil ibu bapanya akan dia, maka hendaklah dijawabnya dengan jawab yang sopan santun seperti dijawabnya dengan yang memberi tahu akan membesarkan ibu bapanya. Seperti perkataan, naam atau baik.

Keenam, Hendaklah bersungguh-seungguh ia memeliharakan atas menuntut keredhaan ibu bapanya itu, daripada perbuatanm dan perkataan, serta merendahkan dan menghinakan diri bagi ibu bapanya.

Ketujuh, Bahawa jangan membangkitkan atas ibu bapa itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya itu, dan dengan sebab memeliharakan sekalian pekerjaan bagi keduanya.

Kelapan, Bahawa jangan menilik kepada keduanya itu dengan tilik yang menyakiti akan keduanya itu, atau dengan tilik marah akan keduanya.

Kesembilan, Bahawa jangan memasamkan muka pada hadapan ibu bapa itu sebab marah akan keduanya.

Kesepuluh, Bahawa jangan musafir melainkan dengan izin ibu bapa itu. Melainkan jika ada musafirnya itu kerana menunaikan haji yang fardhu 'ain atasnya maka iaitu tiada berkehendakkan dengan izin ibu bapanya itu. Tetapi sunat ia meminta izin daripada ibu bapanya itu. Adapun musafir kerana naik haji itu sunat, atau fardhu kifayah, maka iaitu tiada harus, melainkan dengan izin ibu bapanya itu. Dan demikian lagi musafir kerana menziarah kepada Anbiya' dan Auliya' dan barang sebagainya, maka iaitu tiada harus, melainkan dengan izin kedua ibu bapa itu. Tetapi harus musafir kerana menuntut ilmu dengan tiada izin ibu bapanya.

Terlalu banyak saya membelakangkan kedua ibu bapa, tetapi masih tidak terlambat kerana saya berdoa dan berusaha agar suatu hari nanti jenazah kedua ibu bapa akan dimandikan, disolatkan dan disemadikan oleh insan yang bernama ANAK.


Ads 468x60px

Featured Posts